پیتزای نیویورکی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۰:۸

این پیتزا که به پیتزای نیویورکی معروف است یکی از غذای های خوشمزه ی شهر نیویورک است

این پیتزا را معمولا به صورت تکه ای سرو میکنند

پیتزای-نیویورکی

پیتزای-نیویورکی